Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường chủ động và nhiều tính năng hữu ích để bạn có thể thỏa sức hoạt động tại Bizech. Các tính năng này sẽ được xây dựng dựa trên tài khoản bạn đã đăng ký tại Bizech. 

Trong tài khoản đăng ký tại Bizech, bạn có thể chủ động đăng tên miền muốn bán của mình lên website bizech.com

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1: Đăng ký tài khoản Vendor tại Bizech

Bạn chọn đăng ký tài khoản Vendor tại đây. Sau khi đăng ký, bạn cần vào mail của ban để kích hoạt tài khoản.

Đăng ký tài khoản

Bước 2: Đăng tên miền cần bán

Sau khi đã hoàn thành đăng ký, bạn đăng nhập vào tài khoản tại Bizech

Tại My account, bạn chọn Go to vendor để vào giao diện bán hàng

Bạn tiếp tục chọn mục Product và chọn Add new product. Bạn điền thông tin về tên miền bạn muốn bán. Bạn có thể tham khảo nội dung của một bài đăng tên miền.

Sau khi tạo xong một sản phẩm. Bạn có thể vào sản phẩm đó để kiểm tra và điền các Attribute của tên miền.

Tên miền sau khi đăng sẽ được Bizech kiểm tra trước khi public lên website.