Tên miền là một thứ vô cùng quan trọng mà bạn có thể chưa quan tâm đúng mức. Nó là địa chỉ của website của bạn, là thứ khách hàng sẽ ghi nhớ và một phần trong quyết định thành công của business của bạn. Nếu chọn đúng, bạn sẽ có rất nhiều lợi thế cho việc kinh doanh của mình. Nếu chọn sai, bạn sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền bạc cho việc kinh doanh, ảnh hưởng đến thương hiệu.

Vì vậy trước khi quyết định tên miền cho chiến dịch, thương hiệu, tổ chức của bạn, hãy xem xét cẩn thận. Bạn sẽ đầu tư rất nhiều công sức, tiền bạc và uy tín của mình vào domain này. Bạn sẽ không muốn thay đổi tên miền trong quá trình kinh doanh vì nó sẽ làm bạn thiệt hại rất lớn. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tham khảo những chuyên gia, những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Điền mẫu

BÁO CÁO

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ tư vấn tên miền tuyệt vời để bạn có thể chọn một tên miền tốt, tránh rủi ro và có tương lai phát triển. Công việc tư vấn này sẽ hoàn thành bằng một bản báo cáo PDF đầy đủ để bạn lưu giữ.

Nội dung của báo cáo bao gồm:

MẪU BÁO CÁO

*

Xác định rõ các thức chọn tên miền phù hợp với mong muốn của bạn

*

Các đuôi tên miền cần thiết để bạn đầu tư

*

*

*

*

*

*

Xác định lưu lượng tìm kiếm cho các từ khóa hay thương hiệu

Kiểm tra tình trạng các tên miền có thể gây nhầm lẫn thương hiệu với bạn

Lên ý tưởng cho các tên miền tiềm năng

Đề xuất các tên miền và xếp hạng ưu tiên chúng

Một số nhận định tư vấn cho tương lai tên miền của bạn

Tư vấn cho bạn các dịch vụ cần thiết

Báo cáo dựa trên phân tích AI và của những chuyên gia trong lĩnh vực này. Bạn chỉ cần bỏ một chi phí nhỏ nhưng sẽ có một sự lựa chọn chắc chắn và những lời khuyên hữu ích.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Điền mẫu