Special domain là gì ?

Vì tôn trọng tính bảo mật, danh tiếng của người bán và người mua tên miền, chúng tôi hiểu rằng không phải thứ gì cũng nên đăng công khai. 

Chúng tôi cam kết giữ bí mật cho các giao dịch và không tiết lộ thông tin nếu không có sự đồng ý của quý vị hoặc cưỡng chế theo quy định pháp luật nước sở tại.

 

Điền mẫu

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Vì vậy nếu bạn không tìm thấy các domain trong danh sách có sẵn của chúng tôi. Bạn có thể liên lạc và gửi domain mà bạn mong muốn mua để chúng tôi kiểm tra và phản hồi lại bạn.

Điền mẫu